HOE HET WERKt

Hoe het werkt

ondernemers vaardigheden

WELKE THEMA'S SPELEN IN JOUW ONDERNEMING?

Welke thema’s spelen in jouw onderneming en aan welke moet je aandacht besteden? Bij MKB Skilssbooster leggen wij de focus op vijf thema’s, Vijf thema’s die zich focussen op ondernemers vaardigheden die cruciaal zijn in een ondernemerswereld die steeds digitaler en innovatiever wordt. Hoe werkt dat precies? Dat leggen we je hieronder uit.

 

PERSONEELSBELEID

Goed personeelsbeleid betekent dat je op een goede manier omgaat met je personeel. Wij helpen je hierbij. We geven je tips en inzichten waarmee jij leert hoe je mensen langdurig bindt aan je organisatie en hoe je verschillende opleidingen organiseert binnen je bedrijf. Werknemers zijn goud waard. Natuurlijk voor de groei van jouw bedrijf, maar ook voor de sfeer en productiviteit. Tevreden werknemers zorgen voor betere prestaties. Een stevig personeelsbeleid dat erop gericht is het beste uit iemand naar boven te halen en waarbij iedere werknemer zich gewaardeerd voelt is dus ontzettend belangrijk voor jouw onderneming.

 

INNOVATIE

De ontwikkelingen gaan momenteel razendsnel. Is jouw bedrijf hier op voorbereid? En hoe ga jij innovatie ontwikkelen binnen je bedrijf? Allemaal vragen waar wij je mee willen gaan helpen. Dit doen we door kennisuitwisseling tussen bedrijven en kennisinstellingen. Als bedrijf moet je flexibel zijn. Hiermee bedoelen we dat je makkelijk meeveert met nieuwe ontwikkelingen in de markt en je organisatie hier tijdig op aanpast. Dit is niet voor iedereen even makkelijk en kan snel onnodig veel tijd gaan innemen. Laat ons je begeleid in dit proces.

 

DIGITALISERING

Hoe kun je efficiënter werken door werkprocessen te automatiseren en hoe zorg je voor betrouwbare en complete managementrapportages en sturingsinformatie? Dat en meer leren wij je tijdens het thema digitalisering. Bij digitalisering maak je gebruik van digitale technologieën om je bedrijfsmodel te veranderen en te vernieuwen. Door deze overgang gaan werkprocessen vaak sneller doordat je ze kunt automatiseren. Informatie uitwisselen wordt makkelijker en deze informatie analyseren gaat ook een stuk makkelijker.

 

FINANCIËN

Heb jij controle over je financiën? In dit thema behandelen we de opbouw van je financiële rapportage. Hoe werkt cash flow, werkkapitaal en rendement? Hoe kun je jouw bedrijfsfinanciering versterken en welke alternatieve financieringen zijn er beschikbaar?

 

BUSINESSMODELING

Een beter inzicht krijgen in je businessmodel? Dit doen we door de sterke en zwakke kanten daarvan in beeld te brengen en je kansen en bedreigen onder de loep te nemen. Businessmodeling wordt ingezet om de verschillende elementen van een organisatie in kaart te brengen. Ook kan het wordt gebruikt om een nieuwe model te ontwerpen of een

 
Kan ik u ergens mee helpen?